Firmy

Proč mají pravidelné revize elektro význam

Zub času – každý ví, co znamená zub času. Projevuje se zejména erozí a rozpadem hmotného materiálu. Nikdo vám nikdy nezaručí, že jakákoli hmota vydrží věčně, tedy kupříkladu zdánlivě pevný kámen se jednou rozpadne vlivem vodních srážek, slunečního záření, mrazu a působení větru. Týká se to nejen kamenů, ale i dřeva, plastů a dokonce i kovových materiálů.

elektrikář při práci

Tímto vám chceme naznačit, že zub času hlodá i u elektrických zařízení. Kdo z vás má nebo měl doma hliníkové kabelové rozvody, ví, o čem je řeč, protože u hliníkových vodičů se v první řadě časem začne rozpadávat izolace. Někde je to dokonce tak kritické, že to může ohrozit život a majetek osob. Tento problém však nezasahuje pouze do hliníkových vedení, může mít svůj vliv i na měděné kabely, které jsou navíc neustále pod proudem, a jsou v každodenní zátěži pod různými spotřebiči.

nářadí elektrikáře

Zub času dokáže ovlivnit jak chod elektrického vedení, tak i koncových prvků a spotřebičů, proto by se tato veškerá technika měla kontrolovat a podrobovat pravidelným revizím Revize elektro Revtech. Pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení jsou ze zákona povinné pouze pro firemní subjekty, to ale neznamená, že provádění revizí v domácnostech svůj význam nemá. Zub času hlodá všude a nevybírá si, zda máte firmu, anebo se jedná o byt, který obývají senioři.

Lidský faktor – k zubu času si ještě připočítejte lidské chování, které ne vždy bude v souladu s předpisy a doporučeními. Někteří lidé si natolik zkomplikují život vlastními chybnými rozhodnutími, že dojde v objektu k požáru nebo smrtelnému úrazu. Jsou to například přetížené zásuvky, poškozená svítidla, narušené přívodní šňůry spotřebičů včetně elektrického nářadí, a koneckonců i nevhodně umístěné prodlužovací šňůry, které mohou být někde skřípnuté a sevřené, a dojde-li tu k porušení izolace, vzniklý zkrat může způsobit požár anebo vás při náhodném doteku může šňůra zabít.