Žena

Žena a její potřeby


Každá žena má urÄité potÅ™eby. NÄ›co takového je potÅ™eba respektovat a to už jen proto, že daná žena respektuje i vaÅ¡e potÅ™eby. Žena je ÄlovÄ›k, který vám nikdy neÅ™ekne, že jí vadí, že jste v koupelnÄ› tak dlouho, protože se upravujete, takže byste to nemÄ›li dÄ›lat ani vy vaší ženÄ›.

Najdou se muži, kteří kolikrát stráví v koupelnÄ› daleko více Äasu, než daná žena. Poslední dobou se s tím setkáváme mnohem ÄastÄ›ji, než dříve. RozhodnÄ› byste své ženÄ› nemÄ›li vyÄítat její potÅ™eby a to proto, že se může díky svým potÅ™ebám cítit dobÅ™e.

masáž krku

Jsou ženy, které se rozhodly, že například každou nedÄ›li si udÄ›lají Äas pro sebe. Znamená to to, že si dají pleÅ¥ovou masku, umyjí si vlasy, upraví si nehty apod. UrÄitÄ› byste své ženÄ› nÄ›co takového nemÄ›li vyÄítat a to už jen proto, že to kolikrát žena nedÄ›lá jen kvůli sobÄ›, ale také kvůli tomu, aby se líbila svému okolí, do kterého zapadáte i vy.

RozhodnÄ› je potÅ™eba, aby ÄlovÄ›k dÄ›lal to, co dÄ›lat chce a pokud se zrovna žena cítí na to, že by si chtÄ›la dopřát pleÅ¥ovou masku a zábal na vlasy, nemÄ›li byste jí to mít vůbec za zlé. Je dost možné, že jí nÄ›co takového prospÄ›je mnohem více, než si myslíte.

masáž nohou

Najdou se muži, kteří mají plno Å™eÄí kolem toho, když se žena rozhodne udÄ›lat si pleÅ¥ovou masku. Místo hloupých Å™eÄí byste se mÄ›li ženy spíše zeptat, jestli si nÄ›co takového můžete dopřát s ní, protože je dost možné, že i vaší pleti by to mohlo pomoci. Žena jistÄ› bude ráda, když jí navrhnete, že si spoleÄnÄ› dáte pleÅ¥ovou masku.

Muži si myslí, že něco takového, jako je pleťová maska, je pouze pro ženy. Něco takového je ale vhodné i pro muže. Zejména pro ty, kteří mají problémy s pletí.

Bylo by vhodné zamyslet se nad tím, jak se ke své partnerce chováte. Pokud jí vyÄítáte, že dÄ›lá nÄ›co, díky Äemuž se cítí dobÅ™e, opravdu byste své chování mÄ›li zmÄ›nit, protože by se mohlo stát, že se rozhodne vás opustit, což urÄitÄ› nechcete.