Moto

Moje motorka


Rozumím tomu, že nÄ›kteří lidé mají opravdu rádi motorky a nebo vÅ¡elijaké skútry a na Äem se dá také jezdit. Abych se pÅ™iznala, tak já jako malá jsem také velice mÄ›la ráda motorky nebo skútry a také jsem jsem si potom v dospÄ›losti pořídila vespu. Pokud nevíte, co je to vespa, tak vám to Å™eknu takhle zjednoduÅ¡enÄ›. Já sice nejsem žádný odborník na automobily, ani na motorky, ale zase nÄ›které znalosti mám, když jsem si pořídila vespu. Je to takový malinký skútr, který pochází z Itálie a je spíše takový mÄ›stský, než abyste s ním jezdili nÄ›kde po poli a tak podobnÄ›. A také pÅ™edpokládám, že ten, kdo má vespu, tak s tím také umí jezdit a ví, jak se na tom vůbec jezdí a proÄ. Protože si myslím, že kdo má vespu, tak je spíše takový klidnÄ›jší ÄlovÄ›k a dává pÅ™ednost malé motorce, než tÅ™eba například tomu, kdyby mÄ›l automobil.

Mám ráda motorky.

Proto pÅ™edpokládám, že je hodnÄ› lidí, kteří radÄ›ji dávají pÅ™ednost motorkám a podobnÄ›, protože jsou více bezpeÄné a nebo jsou také více skladnÄ›jší a menší. Abych se pÅ™iznala, tak my doma také máme opravdu málo místa, takže kdybych si mohla pořídit automobil, tak by musel stát venku nebo nÄ›kde na zahradÄ›. Máme sice garáž, kde máme ale uskladnÄ›ná kola a také zahradní nábytek, takže opravdu zase nechápu, kam bych dala tyto vÄ›ci, kdyby v té garáži byl automobil.

Moto mě baví.

Proto si myslím, že lidé by si mÄ›li pořádnÄ› uvÄ›domit, že než si nÄ›co koupí, tak že by také mÄ›li pÅ™emýšlet nad tím, kde to budou mít opravdu uschované. A nebo proÄ to tak bude. Protože hodnÄ› lidí potom se toho zbavuje, protože si zpÄ›tnÄ› uvÄ›domí, že udÄ›lali chybu, že si tohle pořídili, protože to nemají vůbec kam dát. Sice chápu, že nÄ›kdy jsou nápady takové jednorázové a rychlé a uspÄ›chané, ale také se u toho musí pÅ™emýšlet. A kolik aut v rodinÄ› máte vy? Má každý Älen auto nebo máte jedno jedno spoleÄné?