Moto

Který motorizovaný dopravní prostředek je nejlepší


Dnes je zdaleka nejÄastÄ›jším typem pÅ™epravy ta motorizovaná. Je to jen pochopitelné, koneckonců je zdaleka nejménÄ› únavná a můžeme díky ní relativnÄ› rychle urazit i velké vzdálenosti. Není tedy divu, že existuje celá Å™ada motorizovaných dopravních prostÅ™edků. Zdaleka ne vÅ¡echny jsou vÅ¡ak vhodné pro každou příležitost.

 

NejznámÄ›jší a nejpopulárnÄ›jší jsou bezesporu osobní automobily, a je snadné pochopit proÄ. Jsou pohodlné, lze s nimi cestovat i na velkou vzdálenost a nemusíme se prakticky starat o poÄasí, neboÅ¥ jsme pÅ™ed ním dokonale chránÄ›ni. Navíc v nÄ›m může cestovat více lidí najednou a lze do nÄ›j pohodlnÄ› dát například i nákup. Díky síti silnic tak můžeme jet, kamkoliv potÅ™ebujeme.

 

běžný osobní automobil

 

Problémem vÅ¡ak může být jejich poÅ™izovací cena i udržovací náklady, zejména tankování. Také je obÄas problém sehnat místo na parkování, zvláštÄ› na frekventovaných místech. Nelze v nÄ›m také vyrazit například do parku Äi po lesních cestách.

 

Druhým v poÅ™adí je motorka. Ta má zÄásti ty samé výhody, jako osobní auto. Můžeme s ní dojet klidnÄ› i daleko, a ani se pÅ™itom nebudeme namáhat. Rozdíl je v tom, že je menší, vejde se tedy i do míst, kudy běžné auto neprojede. Také si mnohdy poradí lépe s horším terénem.

 

motorka v garáži

 

Bohužel, i zde jsou nevýhody. Hlavní je v tom, že jízda za Å¡patného poÄasí není zrovna příjemná. Také zde není tolik prostoru, není tedy možno ji použít k pÅ™evozu velkého nákupu. Ani rodinný výlet na ní neudÄ›láte, neboÅ¥ se na ni vejde jen jeden, maximálnÄ› dva lidé.

 

V neposlední Å™adÄ› zde máme elektrické kolo a koloběžku. Ty neujedou takovou dálku, a jízda na nich vyžaduje trochu více námahy. Na druhou stranu vÅ¡ak mohou prakticky vÅ¡ude a jsou ideální k projížÄkám například po parku. Studenti i dospÄ›lí je pak leckdy využívají k cestÄ› do Å¡koly Äi do práce.

 

Každý z výše uvedených strojů má tedy svou úlohu. Pokud si toto uvědomíme a budeme je podle toho používat, budeme s každým z nich spokojeni.