Nezařazené

Nahraďte fosilní palivo


V dneÅ¡ní dobÄ› se hodnÄ› dbá na to, aby se každý ÄlovÄ›k na této planetÄ› podílel na ochranÄ› životního prostÅ™edí. Už odmaliÄka jsou dÄ›ti vedeny k tomu, aby prostÅ™edí, ve kterém vyrůstají, chránily už jenom tím, že nebudou odhazovat odpadky na zem, ale tam, kam patří. V pozdÄ›jším vÄ›ku se odpad uÄí řádnÄ› třídit a v dospÄ›losti takto vychovávaný ÄlovÄ›k se už sám zajímá o to, Äím může on sám přírodu chránit. Jednou z možností ochrany přírody je, například topení biopalivy, která jsou získávána z obnovitelných zdrojů.

Není těžké chránit životní prostředí

VÄ›dci a ekologové se snaží právÄ› v energetice využívat zdroje vody, slunce a vzduchu k výrobÄ› elektÅ™iny a tepla. ObyÄejní obÄané mohou k topení využít totéž. Slámové nebo dÅ™evÄ›né pelety k topení, vÄ›trné nebo solární energie ke svícení. Stávají se tak právoplatnými ochránci životního prostÅ™edí a jeÅ¡tÄ› uÅ¡etří svou peněženku. Když se rozhlédneme kolem sebe, zjistíme, že mnohaleté úsilí ekologů zaÄíná sklízet své plody. BuÄte i Vy souÄástí velké skupiny lidí na celém svÄ›tÄ›, kteří to s budoucností svých dÄ›tí myslí vážnÄ›.