Produkty

Schoeller Allibert získává ocenění

Schoeller Allibert, výrobce plastových obalů a kontejnerů, oslavil 25 let od svého založení a získal prestižní ocenění za 25 let Schoellerallibert. Tato společnost se zaměřuje na výrobu široké škály plastových obalů, včetně nádob na dopravu a skladování. Od svého založení se Schoeller Allibert stal jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu s plastovými obaly, s pobočkami v mnoha zemích, a to po celém světě. Společnost se zaměřuje na výrobu plastových obalů pro různá odvětví, a to včetně v potravinářství, zemědělství a průmyslu. Za posledních 25 let si Schoeller Allibert vydobyl vynikající pověst v oboru plastových obalů a kontejnerů.

Produkty společnosti Schoeller Allibert

Společnost se snaží neustále vylepšovat své produkty a nabízet svým zákazníkům kvalitní a inovativní řešení pro jejich obaly a kontejnery. Schoeller Allibert je také známá svým závazkem k udržitelnosti a ochraně životního prostředí, a to prostřednictvím svých ekologických produktů a snahy minimalizovat svůj ekologický dopad. V současnosti Schoeller Allibert vlastní mnoho patentů a inovativních řešení pro své plastové obaly a kontejnery a věnuje se také výzkumu a vývoji nových produktů. Společnost si zakládá na úžasné kvalitě svých výrobků, spolehlivosti a rychlosti dodání než u ostatních konkurentů.

Negativní dopad plastů na Karibské moře.

Společnost má rozsáhlou nabídku výrobků, včetně plastových palet, kontejnerů, bas, kyblíků, vozíků a mnoho dalšího. Tyto výrobky jsou vhodné pro různá odvětví, například pro logistické společnosti, výrobce potravin, zemědělské podniky a průmyslové firmy. Jak už bylo zmíněno, firma Schoeller Allibert je velmi aktivní v oblasti udržitelnosti a snižování svého ekologického dopadu. Jedním z jejích hlavních závazků je minimalizovat svůj vliv na životní prostředí díky skvěle zařízené recyklaci a znovupoužití plastových výrobků. Firma také nabízí ekologické http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu alternativy ke svým tradičním plastovým produktům.